Bông tai hoa bạc siêu tiên s925

135.000 

Chất liệu: 100% Bạc S925

Chất lượng 100% giống mô tả và hình ảnh